«Αόρατοι Κόσμοι» μέρος 1ο

Οι πολλοί Δρόμοι και ο προορισμός

Επίπεδα ανάπτυξης εντός του πολυδιάστατου κόσμου

Πλάνο προσανατολισμού
σύμφωνα με τις βεδικές Θεϊκές αποκαλύψεις

του Άρμιν Ρίσι, από το βιβλίο του «Αόρατοι Κόσμοι»
Μετάφραση-απόδοση Βίκυ Χρυσού

multidimensionaler-kosmos-horz

Τα τρία βιβλία της Τριλογίας “Αόρατοι Κόσμοι”

Όπως περιγράφει ο Αρμιν Ρίσι στην τριλογία του «Ο πολυδιάστατος Κόσμος» (Der multidimensionale Kosmos), εμείς οι άνθρωποι ζούμε εντός μίας πολυεπίπεδης ιεραρχίας παράλληλων κόσμων και ο ορατός κόσμος αποτελεί μόνο μια πρόσκαιρη στάση της ατομικής μας εξέλιξης.

Στη ροή της καθημερινής ζωής, αυτή η ύψιστη προοπτική καλύπτεται συχνά από αναγκαιότητες που εμφανίζονται στο προσκήνιο, και ακόμη και όταν ανοιγόμαστε προς αυτούς τους ευρύτερους ορίζοντες, παραμένει μη-ξεκάθαρος ο στόχος πέρα από τα όρια αυτών των άγνωστων οριζόντων.

yin-yang1

Φωτο: Το καθοδικό μαύρο βέλος δείχνει την άρνηση της θεϊκής Τάξης και είναι η «αρνητική», υποβιβαστική νοοτροπία στον υλικό κόσμο (η νοοτροπία που «ρίχνει» προς τα κάτω/”πτώση”). Η αναγνώριση της θεϊκής Τάξης στον κόσμο είναι μια ανοδική, «θετική» νοοτροπία μέσα στον υλικό κόσμο.

Κάθε φιλοσοφία, ένθεη ή άθεη, κάθε εσωτερική σχολή και κάθε θρησκεία αντιπροσωπεύει τις δικές τις απόψεις, που συχνά βρίσκονται σε αντίθεση με τις απόψεις άλλων. Μίλησαν ο Ιησούς και ο Βούδας για τον ίδιο στόχο; Περιγράφουν οι όροι «Βασίλειο του Θεού», «Νιρβάνα» και «Αρμονία» το ίδιο [πράγμα]; Είναι οι όροι «Ενότητα» (Ένα), «Φως», «Ενέργεια» και «Θεός» ταυτόσημοι; Αυτά και άλλα ερωτήματα διαλευκάνθηκαν στις περιγραφές σχετικά με τον πολυδιάστατο κόσμο από πολλές και διαφορετικές πλευρές, κυρίως όμως με βάση τη βεδική αποκάλυψη του Θεού. Οι βεδικές γραφές, και κυρίως η Bhagavad-gitä (Μπαγκαβατ Γκιτα) και το Srimad-Bhägavatam (Σριμαντ-Μπαγκαβάταμ), παρέχουν μία κατανοητή εικόνα σχετικά με την μεγάλη ποικιλία των δρόμων, οι οποίοι οδηγούν μέσα και έξω από την ύλη (προς τον κόσμο της ύλης και προς την κατεύθυνση πέρα από τον κόσμο της ύλης). Εκεί περιγράφονται τα διάφορα επίπεδα των διαστάσεων του σύμπαντος και εξηγούν την ιδιαιτερότητα αυτών των κόσμων: ποιος ζει εκεί; Πως; Γιατί; Για πόσο καιρό; Ποιο είναι το νόημα της ζωής σε αυτές τις πρόσκαιρες μορφές ύπαρξης;

 

Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς τους ανθρώπους να αποκτούμε μια όσο το δυνατόν πιο περιεκτική Γνώση για τον κόσμο, διότι ζούμε ακριβώς μέσα σε αυτόν. Για το λόγο αυτό παρακάτω παρουσιάζεται η ολιστική βεδική εικόνα του κόσμου με τη μορφή ενός συνοπτικού χάρτη, ώστε να μπορεί ο καθένας να αποκτήσει μια εικόνα των υλικών και πνευματικών πραγματικοτήτων.

 


1. Οι Δύο Πόλοι του υλικού κόσμου (Διπολικότητα)

1.1. Βασική αρχή της ύλης είναι η Διπολικότητα. Ολόκληρος ο υλικός κόσμος, ο οποίος περιλαμβάνει αναρίθμητα σύμπαντα, βρίσκεται κάτω από την επήρεια αυτής της αρχής –συμπεριλαμβανομένου και του σύμπαντος εντός του οποίου ζούμε.

1.2. Η υλική ενέργεια παράγει αιωνίως (μόνιμα) πεπερασμένες μορφές. Όλες οι υλικές μορφές, από τους γαλαξίες και τους πλανήτες μέχρι και τα μικρότερα σωματίδια, έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Επειδή ακριβώς η υλική δημιουργία είναι φθαρτή, είναι αυτή ένας κόσμος της διπολικότητας. Η διπολικότητα χαρακτηρίζει ολόκληρη την ανοικοδόμηση και αποδόμηση της υλικής ύπαρξης: δημιουργία-καταστροφή, δράση-αντίδραση, γέννηση-θάνατος κτλ.

1.3. Η διπολικότητα (δύο αντίθετοι πόλοι) υπάρχει μέσα στον τομέα της πόλωσης (αντίθεση μεταξύ μέρους και αντιθέτου του). Τα αντίθετα της πόλωσης χαρακτηρίζονται από το γεγονός πως ταυτόχρονα και συμπληρώνονται και αλληλοκαταργούνται (το ένα αποκλείει το άλλο), πράγμα που φαίνεται ιδιαίτερα καλά στο σύμβολο του ΤΑΟ: οι μαύροι και λευκοί τομείς αποκλείουν ο ένας τον άλλο, σχηματίζουν όμως παράλληλα ένα Όλον με ρευστό πέρασμα από το ένα στο άλλο.

1.4. Εξαιτίας της πολικότητας, του νόμου αυτού της Δημιουργίας, υπάρχουν στο σύμπαν κόσμοι σκιάς και κόσμοι φωτός. Οι οντότητες που ζουν σε αυτούς τους κόσμους, δεν ζουν τυχαία εκεί, διότι γεννιέται κανείς, ανάλογα με τη συνείδηση του, σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση (και διάσταση) -στον κόσμο δηλαδή που αντιστοιχεί στη συνείδηση του. Αυτό αντιστοιχεί στο θεϊκό νόμο της αντήχησης (έλξης), που αποτελεί και τη βάση του δρόμου της εξέλιξης μέσα από την επανενσάρκωση. Όλες αυτές οι οντότητες αναζητούν με τους πιο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη νοοτροπία τους, την απόλαυση και την ικανοποίηση (σημ, μτφ: ικανοποίηση στη γερμανική= Zufriedenheit, που εμπεριέχει το νόημα της ειρήνης=Frieden και της Εδέμ=Eden…), την «ευτυχία»

1.5. Βασικά υπάρχουν δύο είδη νοοτροπίας (πνευματικής στάσης), ανάλογα με το αν κάποιος αναγνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει την υπάρχουσα Θεϊκή Τάξη. Η μία, αυτή που βεβαιώνει την ύπαρξη της Θεϊκής Τάξης- είναι η θετική, ανυψωτική νοοτροπία και η άλλη η αρνητική, πτωτική νοοτροπία (άρνηση της θεϊκής Τάξης).

1.6. Η θετική νοοτροπία βασίζεται στην επίγνωση, πως στον κόσμο υπάρχει ήδη μια θεϊκή Τάξη και πως όλα όσα είναι απαραίτητα για τη Ζωή υπάρχουν ήδη. Όποιος αναγνωρίζει αυτή την αλήθεια, είναι ευγνώμων και δεν προσπαθεί να «βελτιώσει» τίποτα κατά τη δική του εγωιστική θέληση –ζει με μια ειρηνική, γαλήνια πνευματική στάση και ανοίγεται έτσι για βαθύτερες όψεις της ζωής. Αυτή η συμφωνία –ότι πράγματι υπάρχει θεϊκή τάξη- (αρμονία), φέρνει μαζί της ικανοποίηση και εσωτερικό αίσθημα ευτυχίας

.1.7. Η αρνητική νοοτροπία οδηγεί σε παραγνώριση (μη-αναγνώριση) της θεϊκής Τάξης και εξωτερικεύεται στην τάση του να αναζητά κανείς την ικανοποίηση σε μια μόνιμη αλλαγή των εξωτερικών καταστάσεων. Επειδή η ζωή βιώνεται κυρίως «εξωτερικά», η εσωτερική ισορροπία και αγνότητα θεωρείται βαρετή. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξωτερική δράση και ένταση. Αυτό φανερώνεται και στην παγκόσμια αντήχηση των ανθρώπων για γρήγορη πληροφόρηση, θεάματα και «αλλαγή παραστάσεων». (Μολονότι για παράδειγμα οι άνθρωποι θεωρούν πως θέλουν ειρήνη, βρίσκουν ικανοποίηση στις αντιπαραθέσεις, τη βία και το φόβο, και ακριβώς αυτό είναι το περιεχόμενο πολλών μυθιστορημάτων, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων που «καταναλώνουν» δισεκατομμύρια άνθρωποι.

 

2. Η Γη στο κεντρικό τμήμα της Πολικότηταςyin-yang2

 

2.1 Κόσμος σημαίνει το «Εν-τάξει». Μία έκφραση αυτής της Τάξης είναι οι συμπαντικές ιεραρχίες κόσμων και οντοτήτων σύμφωνα με επίπεδα διαστάσεων (επίπεδα συμπύκνωσης). Ιεραρχία σημαίνει κατά λέξη «Ιερή Τάξη».

2.2. Οι βεδικές Πηγές εξηγούν πως το Σύμπαν με τους κόσμους Φωτός και Σκιάς, μπορεί να μοιραστεί σε δύο μέρη από 7 επίπεδα διαστάσεων, ανάλογα με το επίπεδο συμπύκνωσης της ύλης.

2.3. Η Γη βρίσκεται στο έβδομο επίπεδο (από κάτω προς τα πάνω) ή αλλιώς στο όγδοο επίπεδο από την κορυφή (προς τα κάτω), που σημαίνει πως βρίσκεται ακριβώς στα όρια μεταξύ των κόσμων του Φωτός και της Σκιάς. Η Γη αποτελείται από ύλη στην πιο πυκνή της κατάσταση συμπύκνωσης. Από τη γήινη σκοπιά τόσο οι κόσμοι της Σκιάς όσο και οι κόσμοι Φωτός είναι ανώτερων διαστάσεων. (μήπως σας θυμίζει κάτι η φράση «βρίσκομαι στον 7ο ουρανό»?)

2.4. Επειδή η Γη βρίσκεται στα όρια μεταξύ των κόσμων Φωτός και Σκιάς, βρίσκεται υπό την επιρροή και των δύο ημισφαιρίων. Γι΄αυτό το λόγο ενεργούν στη Γη τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές δυνάμεις. Μολονότι η γη ανήκει στους 7 «ανώτερους» κόσμους, κατά τη διάρκεια της σκοτεινής εποχής (Καλι Γιούγκα) πέφτει για ένα διάστημα κάτω από την επιρροή των «κατώτερων» κόσμων.

2.5. Επειδή η Γη βρίσκεται στο χώρο της πιο συμπυκνωμένης ύλης, εκδηλώνεται επάνω της και με τον πιο ισχυρό τρόπο η πολικότητα. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα από το γεγονός πως υπάρχουν τόσο ευτυχείς όσο και επίπονες καταστάσεις, ωστόσο σε μια περισσότερο ή λιγότερο χαρακτηριστική σχέση. Οι απολαυστικές-ευτυχείς καταστάσεις δεν είναι τόσο εκτυφλωτικές ώστε να μπορεί κανείς να ξεχάσει την φθορά (το πεπερασμένο), και οι επίπονες δεν παραλύουν τόσο, ώστε να πρέπει κανείς να παραιτηθεί

2.6. Οι άνθρωποι που ενσαρκώνονται στην διάσταση της μεγαλύτερης συμπύκνωσης της ύλης (τη Γη), ταυτίζονται ιδιαίτερα έντονα με τη χονδροειδή ύλη, και ειδικά με το σώμα και ότι σχετίζεται με αυτό (ιδιοκτησία, έθνος, φυλή κτλ.) Γι΄αυτό είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο εναλλασσόμενο παιχνίδι της πολικότητας (χαρά, πόνος), πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση, αλλά και τη μεγαλύτερη επίγνωση, δηλαδή τότε, όταν κανείς έχει αναγνωρίσει τη φύση της υλικής πόλωσης.

 

3. Εναρμόνιση και Κατανάλωση: η αναζήτηση της ευτυχίας στους Αστρικούς Κόσμους πλησίον της Γης

yin-yang33.1. Οι άνθρωποι, εξαιτίας του ότι υπάρχουν μέσα στην χονδροειδή ύλη, βιώνουν το εναλλασσόμενο παιχνίδι της χαράς/ευτυχίας και του πόνου, με ιδιαίτερα ακραίο τρόπο. Για το λόγο αυτό έχουν την τάση να θέλουν να αυξήσουν τη χαρά και να μειώσουν τον πόνο. Αυτοί που δεν επιθυμούν να περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη εντός της χονδροειδούς ύλης, αρχίζουν να ποθούν την ανώτερη γνώση. Μία από τις πρώτες ανώτερες επιγνώσεις είναι η διαπίστωση πως οι κόσμοι της λεπτοφυούς ενέργειας (αστρικοί κόσμοι) είναι υπαρκτοί.

3.2. Οι αστρικοί κόσμοι είναι αόρατοι, λεπτοφυείς παράλληλοι της Γης κόσμοι, καθώς η Γη βρίσκεται στο μέσον της Ιεραρχίας των διαστάσεων. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αστρικοί κόσμοι που ανήκουν τόσο στο «κάτω», όσο και στο «άνω ήμισυ». Ο όρος «λεπτοφυείς» ξεκαθαρίζει πως και αυτοί οι κόσμοι είναι υλικοί κόσμοι, απλά εκεί υπάρχει λιγότερη συμπύκνωση της ύλης. (Μεγάλο μέρος του σύγχρονου εσωτερισμού, αναφέρεται σε αυτούς τους πλησίον της Γης αστρικούς κόσμους.)

3.3. Ενώ η απόλαυση της σωματικής υγείας στη χονδροειδή της μορφή είναι εξαρτημένη και ως εκ τούτου ιδιαίτερα παροδική και επιρρεπής σε «τραυματισμούς», ο προσανατολισμός προς τη λεπτοφυέστερη μορφή ανοίγει τη δυνατότητα εύρεσης ικανοποίησης, η οποία είναι πιο μόνιμη και ουσιώδης. Προσανατολιζόμενοι προς το πιο λεπτοφυές οι άνθρωποι βιώνουν μια ουσιαστικότερη ικανοποίηση σε σχέση με την προσπάθεια εύρεσης ικανοποίησης κατά την απόλαυση χονδροειδών αντικειμένων, αρχής γενομένης από το ατομικό υλικό σώμα

3.4. Βασικά υπάρχουν δύο είδη κινήτρων, γιατί κανείς προσανατολίζεται προς το λεπτοφυές, ανάλογα με τις δύο υπάρχουσες νοοτροπίες (βλέπε 1.5) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι της μίας νοοτροπίας να έρχονται σε επαφή κυρίως με τους «ανώτερους», θετικούς, αστρικούς κόσμους και οι άλλοι κυρίως με τους «κατώτερους», αρνητικούς.

3.5. „Η θετική νοοτροπία” εμπεριέχει τη θέληση για εναρμόνιση (τάση για αρμονία). Όποιος φέρει εντός του τη συχνότητα/δόνηση μιας τέτοιας αντήχησης, έρχεται σε επαφή με εκείνες τις συχνότητες που αντιστοιχούν στη νοοτροπία αυτή, δηλαδή με τους θετικούς αστρικούς κόσμους. Τέτοιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν νέα «φόντα» (πίσω από τα φαινόμενα) της ατομικής τους ύπαρξης και προσπαθούν να εναρμονιστούν με αυτή την αμέσως ανώτερη τάξη. Νιώθουν βαθειά ενότητα με τη Φύση και με τις αόρατες οντότητες.

36. „Η αρνητική νοοτροπία” εμπεριέχει τη θέληση για κατανάλωση. Όποιος φέρει εντός του αντήχηση γι’ αυτή τη δόνηση έρχεται σε επαφή με τον τομέα εκείνο των συχνοτήτων που αντιστοιχούν σε αυτή τη νοοτροπία, δηλαδή με τους αρνητικούς πλησίον της γης αστρικούς κόσμους. Αντιλαμβάνεται νέες ενέργειες και επιθυμεί να τις κάνει κτήμα του, για να νιώθει ο ίδιος (το άτομο του) καλά. Επιθυμεί να αποκτήσει μυστική γνώση και δυνάμεις που δεν διαθέτουν οι περισσότεροι άνθρωποι και αισθάνεται «εκλεκτός» και ξεχωριστός.

3.7. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με αυτούς τους πλησίον της Γης αστρικούς κόσμους, έχουν απλά ένα ασύνδετο ενδιαφέρον. Η θετική στάση οδηγεί συχνά σε μια απονήρευτη, αγαθή (αφελή), ορισμένες φορές εκστατική αρμονία μέσα στο «Φως» και την «αγάπη». Η αρνητική στάση οδηγεί σε μια κατανάλωση ενεργειών γεμάτη προσδοκίες. Τυπική ωστόσο και για τις δύο περιπτώσεις είναι η επιθυμία επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος με όσο το δυνατόν λιγότερη προσπάθεια. Πνευματικές θεραπείες, Ρεϊκι, Εκκρεμές, Διορατικότητα, Channeling, επαφές με την «άλλη πλευρά» και άλλες παραφυσικές ικανότητες μπορούν να «τραφούν» τόσο με θετικές, όσο και με αρνητικές πηγές ενέργειας.

 

4. Συνεργασία ή Χειραγώγηση: επικοινωνία με ανώτερους αστρικούς κόσμους

yin-yang44.1. Πέρα από τους λεπτοφυείς κόσμους που βρίσκονται πλησίον της Γης, υπάρχουν και υψηλότεροι αστρικοί κόσμοι και μάλιστα και προς τις δύο πλευρές, τόσο στο φωτεινό, όσο και στο σκοτεινό ημισφαίριο. Οι ανώτεροι αστρικοί κόσμοι στο φωτεινό ημισφαίριο, που στα σανσκριτικά ονομάζονται Κόσμοι Σβάργκα (Svarga-Welten), είναι οι «ουράνιοι, παραδείσιοι Κόσμοι», τους οποίους κυβερνούν οι αρμόδιες θεότητες (Devas, «θεοί»). Οι ανώτεροι κόσμοι του ημισφαιρίου της σκιάς ονομάζονται Μπίλα-Σβάργκα (Bila-Svarga, „Ουρανοί απομίμηση”), όπου ζουν οι Ασούρας (οι «Δαίμονες»).

4.2. Και οι δύο πλευρές αποτελούν υπερδιαστατικούς κόσμους, όπου κατοικούν υπεράνθρωπες οντότητες. Τα σώματα τους αποτελούνται από ελαφρώς συμπυκνωμένη ύλη, λόγος για τον οποίο δεν έχουν εμπειρία του φυσικού πόνου, δε γνωρίζουν το γήρας και άλλες σωματικές ενοχλήσεις. Πολύ περισσότερο η ζωή εκεί προσφέρει φανταστική απόλαυση και ουράνια ευτυχία υψηλότατης έντασης. Μια ανάλογη ένταση μπορεί να βιωθεί και στη Γη, ωστόσο σε πολύ περιορισμένη έκταση και μόνο για μερικά δευτερόλεπτα, κατά τη σεξουαλική απόλαυση. Στους κόσμους Svarga και Bila-Svarga αντίθετα αυτή η ένταση βιώνεται με όλα τους τα όργανα μόνιμα.

4.3- Η επικοινωνία με αυτούς τους ανώτερους κόσμους δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως μια δεσμευτική αρμονία ή χειραγώγηση αστρικών ενεργειών, αλλά αντίθετα απαιτεί δεσμευτική τήρηση των κοσμικών νόμων (μέσω πειθαρχίας, περιορισμού και τήρησης θρησκευτικών εντολών ή τελετουργικών τύπων. Έτσι σε όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις και μυστηριακές σχολές υπάρχει η προσφορά αυτών των μεθόδων για την επικοινωνία των ουράνιων κόσμων, όπου αυτοί μπορεί να είναι οι φωτεινοί ή οι σκιώδεις κόσμοι, ανάλογα με την ποιότητα και τη νοοτροπία της πηγής και του «λήπτη».

4.4. Η επικοινωνία με τους κόσμους Σβάργκα (Svarga-Welten) επιτυγχάνεται με την τήρηση των νόμων της δημιουργίας και μέσω συνειδητής συνεργασίας με τις θεϊκές οντότητες (Devas) που δρουν εκεί. Μέσω μίας αυστηρής ηθικής και ένθεης ευλάβειας (ευσέβειας) «ανεβαίνει» κανείς στον «ουρανό», πράγμα που είναι στόχος πολλών ανθρώπων που ενεργά εφαρμόζουν κάποια θρησκεία. Ως «παράπλευρη επίδραση» οδηγεί αυτή η εκπλήρωση των συμπαντικών όρων σε μία φυσική αφθονία στη Γη και σε πολλά ατομικά προτερήματα.

4.5. Η επαφή με τους κόσμους του Bila-Svarga επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής απόκρυφων τεχνικών, ωστόσο με μια άθεη νοοτροπία. Στα χέρια τέτοιων ανθρώπων αυτοί οι τελετουργικοί τύποι μετατρέπονται σε μέσα χειραγώγησης, καθώς καθιστούν δυνατή την επίκληση των μηχανισμών των δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στην ύλη. Στη Bila-Svarga εφαρμόζεται αυτή η λεπτοφυής επιστήμη για να χτιστούν ατομικοί πολιτισμοί και αυτοκρατορίες, εντός των οποίων είναι δυνατή μια ουράνια απόλαυση. Αυτή την άθεη επιστήμη της χειραγώγησης της ύλης μιμούνται και στη Γη, λόγος για τον οποίο βλέπουμε να προωθείται μέσω τεχνητών μέσων ένας τεχνολογικός και βιομηχανοποιημένος κόσμος απόλαυσης.

4.6. Η επαφή με τους κόσμους Svarga- ή Bila-Svarga μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός να ενσαρκωθεί κανείς σε εκείνους τους κόσμους. Όμως ακόμη και αυτού του είδους η ύπαρξη είναι πεπερασμένη, διότι μπορεί να ζήσει κανείς εκεί, μόνο για όσο διάστημα έχει κερδίσει ακολουθώντας τις προδιαγεγραμμένες μεθόδους. Μολονότι και οι δύο αυτοί κόσμοι είναι παραδεισένιες αστρικές περιοχές, η ζωή εκεί δεν είναι πλήρως ελεύθερη από φόβο και πόνο. Ο πόνος που βιώνεται εκεί είναι ο φόβος του να μην ξαναχάσουν την ευτυχία που κατόρθωσαν να έχουν.

 

5. Ουδετερότητα: απομάκρυνση από την πόλωση – οδός προς το ατομικό, προσωπικό κέντρο ισορροπίας

55.1. Το γεγονός πως ακόμη και η ουράνια ευδαιμονία είναι πεπερασμένη, οδηγεί τους ανθρώπους που το αναγνωρίζουν σε ένα είδος από-γοήτευσης (απομάκρυνση της γοητείας) και νηφαλιότητα. Αυτή η εμπειρία οδηγεί σε μια αλλαγή της συχνότητας αντήχησης έτσι ώστε να αποκτούν νέα αξία αποκαλύψεις που μέχρι πρότινος δεν είχαν κατανοηθεί ή δεν είχαν γίνει αντιληπτές. Έτσι για παράδειγμα η Μπαγκαβατ-Γκιτα (Bhagavad-gltä), περιγράφει πως υπάρχουν ταυτόχρονα αναρίθμητοι δυνατοί δρόμοι προς ανώτερες και ύψιστες διαστάσεις. Οι άνθρωποι ως άτομα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνο το δρόμο που είναι σχετικός με την αντήχηση και την ετοιμότητα τους. Εκείνοι που έχουν κατανοήσει, πως ακόμη και οι ουράνιες διαστάσεις ύπαρξης δεν έχουν διάρκεια και πως για την αιώνια πνευματική ψυχή δεν είναι ικανοποιητικές, ανακαλύπτουν στις Ιερές Γραφές εκείνες τις πληροφορίες, που δείχνουν την υπερβατική πραγματικότητα πέρα από την πραγματικότητα του υλικού κόσμου

5.2. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν τα παραπάνω δεν επιθυμούν ούτε να χειραγωγήσουν, ούτε να εναρμονιστούν με τον υλικό κόσμο, αλλά επιθυμούν να τον μετουσιώσουν. Διαισθάνονται πως πέρα από τον φθαρτό υλικό κόσμο υπάρχει ένας αιώνιος πνευματικός κόσμος, όπως και πως πέρα από το σκοτάδι πρέπει να υπάρχει φως. Για το λόγο αυτό περιγράφεται συχνά το πνευματικό «φόντο» (Hinter-Grund=ο λόγος, η βάση που κρύβεται πίσω από κάτι) της υλικής ύπαρξης ως το απόλυτο θεϊκό Φως, ως η αρχική ενέργεια που είναι αιώνια (πνευματικά).

5.3. Αυτό το Φως είναι εντός του ένα, διακλαδώνεται όμως εντός του υλικού κόσμου στα δύο μέρη της πολικότητας. Με άλλα λόγια, στην αρχική του μορφή ύπαρξης αυτό το Φως (στα σανσκριτικά Μπραχμαν) είναι σαν ένας Ωκεανός Ενότητας, που αποτελείται από συμπαντική αρχική ενέργεια, η οποία στην επιφάνεια του δημιουργεί μία ποικιλία από κύματα. Έτσι η Ύλη δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό το Φως στα ποικίλα «μήκη κύματος» του.

5.4. Όλα όσα υπάρχουν στον υλικό κόσμο είναι αντίστοιχα με τα κύματα αυτής της ενέργειας. Αυτή η ενέργεια παράγει τις πιο διαφορετικές καταστάσεις υλικής ύπαρξης, οι οποίες ανάλογα με το μήκος κύματος (συχνότητα) φαίνονται διαφορετικές. Έτσι όλες οι καταστάσεις δόνησης της υλικής πολικότητας δεν είναι παρά φαινομενικές μορφές, όπως και τα κύματα του ωκεανού.

5.5. Η επιθυμία να μετουσιωθεί η ύλη, είναι αποτέλεσμα της επίγνωσης, πως η πραγματικότητα αυτή καθαυτή (η πρωταρχική ύλη που εμπεριέχει τα πάντα, το «Φως») δεν είναι υλική. Για το λόγο αυτό επιθυμεί κανείς να απομακρυνθεί από την εναλλαγή των κυμάτων (διπολικότητα) και να βυθιστεί στο «κέντρο», στη μέση (διαλογισμός, βύθιση στον πραγματικό Εαυτό).

συνεχίζεται σε ένα ακόμη μέρος…

Πηγή

Αρετή Ω

Πληροφορίες συντάκτη Αρετή Ω

Συγγραφέας, Καλλιτέχνης, Θεραπεύτρια, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης ένα ανήσυχο πληθωρικό πνεύμα~~~ με εστίαση στη διαχρονική Αλήθεια, την Φύση, τις Ανώτερες Πνευματικές Αξίες και Ιδανικά και στόχο την γείωση αυτών στην κοινή μας πραγματικότητα...
Ετικέτες , , , , , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση